Pojištění záruky

Služba pojištění záruky MAMA CAR na u nás zakoupený vůz vám umožní získat záruku mechanického stavu vozu až po dobu 3 let od nákupu vozu v MAMA CAR. Pojištění záruky MAMA CAR je jedinečný produkt, který vám umožní získat záruku podobnou té kterou získáváte při nákupu nového vozu! Přinášíme vám přehled základních informaci. Služba pojištění záruky MAMA CAR na u nás zakoupený vůz vám umožní získat záruku mechanického stavu vozu až po dobu 3 let od nákupu vozu v MAMA CAR. Pojištění záruky MAMA CAR je jedinečný produkt, který vám umožní získat záruku podobnou té kterou získáváte při nákupu nového vozu! Přinášíme vám přehled základních informaci.

MAMA CAR - pojištění záruky

Protect DELUXE

Záruční program MAMA CAR Protect DELUXE lze sjednat na vozidla, která splňují následující kritéria:
 • maximální stáří 6 let
 • maximálně 160 000 najetých km
Program DELUXE kryje všechny mechanické, elektrické a elektronické součástky vozidla, které nejsou výslovně vyloučeny.

Kryté součástky programu

Při kryté poruše jsou hrazeny i náklady na odtah do nejbližšího kvalifikovaného servisu do maximální výšky 5000Kč.

Příklady krytých součástek

Motor

 • blok motoru
 • kliková hřídel
 • rozvodový řetěz
 • turbodmychadlo / kompresor
 • řemenice klikové hřídele
 • olejové čerpadlo
 • hlava válců
 • sací potrubí
 • vačková hřídel
 • palivové čerpadlo
 • vodní pumpa
 • podtlaková vývěva
 • kompresor klimatizace
 • chladič
 • výparník klimatizace

Převodovka

 • obal převodovky
 • ložiska
 • hřídele
 • dvouhmotový setrvačník
 • hydrodynamický měnič
 • mechatronika
 • diferenciál
 • pohon 4x4
 • hnací hřídele a klouby

Elektro součástky

 • řídící jednotka motoru
 • řídící jednotka převodovky a pohonu 4x4
 • řídící jednotka klimatizace
 • řídící jednotky komfortního ovládání vozidla
 • řídící jednotky světlometů
 • startér
 • alternátor
 • snímače, čidla
 • motory stěračů
 • motorky ovládání okena střechy
 • centrální zamykání
 • vyhřívání volantu
 • vyhřívání sedadel

Palivová soustava

 • podávací čerpadlo
 • škrtící klapka
 • vstřikovače
 • ovládací ventili a čidla
 • měřič hmotnosti nasávaného vzduchu
 • EGR ventili
 • DPF filtr

Spojka

 • hlavní a pomocný spojkový válec
 • vypínací ložisko spojky
 • přítlačný kotouč

Brzdová soustava

 • hlavní brzdový válec
 • posilovač brzdného účinku
 • omezovač brzdného účinku

Výluky krytých součástek

Poruchy motoru

 • mazadla a filtrační prvky, dekarbonizace, podpálené nebo vytlučené ventily a sedla ventilů
 • všechny poruchy motoru způsobené selháním rozvodového řemene v důsledku nedodržení intervalu jeho výměny doporučeného výrobcem

Poruchy převodovky

 • spálené součástky
 • prokluzování spojky, které není způsobené poruchou
 • všechny vnější táhla, úpravy, vnější únik maziv, uložení a olejová těsnění

Poruchy pohonu

 • prachovky manžety

Poruchy řízení, odpružení a zavěšení

 • prachovky manžety

Všeobecné výluky

 • pvnější úniky olejem škody způsobené mrazem/nehodami
 • hadičky, závěry, těsnění a provozní materiál jako oleje, olejové filtry a nemrznoucí směs, pokud jejich výměna není nezbytná v důsledku selhání pojištěné součástky
 • skříně, pokud nejsou poškozeny v důsledku selhání pojištěné součástky

Protect ADVANTAGE

Záruční program MAMA CAR Protect ADVANTAGE lze sjednat na vozidla, která splňují následující kritéria:
 • maximální stáří 6 let
 • maximálně 200 000 najetých km

Kryté součástky programu

Při kryté poruše jsou hrazeny i náklady na odtah do nejbližšího kvalifikovaného servisu do maximální výšky 5000Kč.

Kryté součástky

Motor

Všechny vnitřní mazané součástky Vnější součástky motoru: sací potrubi setrvačník, ozubený věnec, turbojednotka

Spojka

Přítlačný kotouč, vypínací ložisko spojky, hlavní a pomocný válec

Převodovka

Manuální, automatická nebo s plynule měnitelným převodem CTX: Všechny vnitřní mazané součástky, řídící jednotky, mechatronika

Chladící systém motoru

Chladič, chladič oleje, vodní čerpadlo

Palivová soustava

Mechanická a elektrická palivová čerpadla, systém vstřikování paliva, čerpadlo AdBlue

Elektronická řídící jednotka

Elektronická řídící jednotka motoru

Elektrická instalace

Startér motoru, alternátor, zapalovací cíVka, regulátor napětí cívky, relé přerušovače směrových světel, motorky stěračů skel a ostřikovačů, motorky elektrického stahování oken a posuvné střechy, motorky centrálního zamykání, motorek ventilátoru topení

Řízení

Hřebenová tyč řízení a pastorek, skříň převodovky řízení, hřebenová tyč posilovače řízení, čerpadlo, EPS elektromotor servořízení, skřínka pomocné páky, nádržka posilovače řízení

Systém vstřikování

Škrticí klapka, měřič průtokového množství vzduchu, vstřikovače

Brzdy

Hlavní brzdový, válec, brzdové válečky, ventil omezovače brzdného účinku, posilovač, modulační ventil a snímače ABS

Pohon 4x4

Všechny vnitřní mazané součástky pohonu všech čtyř kol

Klimatizace

Kompresorová jednotka klimatizace, klapky regulace vzduchu

Měnič točivého momentu

Selhání jakékoliv vnitřní mechanické součástky

Diferenciál

Všechny vnitřní mechanické součástky

Provozní materiály a skříně

Skříně, provozní kapaliny a filtry jsou kryté jen v případě, musí-li se vyměnit v důsledku selhání kryté součástky

Protect COMFORT

Záruční program MAMA CAR Protect COMFORT lze sjednat na vozidla, která splňují následující kritéria:
 • maximální stáří 10 let
 • maximálně 250 000 najetých km

Kryté součástky programu

Při kryté poruše jsou hrazeny i náklady na odtah do nejbližšího kvalifikovaného servisu do maximální výšky 5000Kč.

Kryté součástky

Motor

Všechny vnitřní mazané součástky Vnější součástky motoru: sací potrubi setrvačník, ozubený věnec, turbojednotka

Spojka

Přítlačný kotouč, vypínací ložisko spojky, hlavní a pomocný válec

Převodovka

Manuální, automatická nebo s plynule měnitelným převodem CTX: Všechny vnitřní mazané součástky

Chladící systém motoru

Vodní čerpadlo

Palivová soustava

Mechanická a elektrická palivová čerpadla

Elektrická instalace

Startér motoru, alternátor, zapalovací cívka, regulátor napětí cívky, relé přerušovače směrových světel, motorky stěračů skel a ostřikovačů

Řízení

Hřebenová tyč řízení a pastorek, skříň převodovky řízení, hřebenová tyč posilovače řízení, čerpadlo, EPS elektromotor servořízení, skřínka pomocné páky, nádržka posilovače řízení

Systém vstřikování

Vstřikovače

Brzdy

Hlavní brzdový, válec, brzdové válečky, ventil omezovače brzdného účinku

Pohon 4x4

Všechny vnitřní mazané součástky pohonu všech čtyř kol

Klimatizace

Kompresorová jednotka klimatizace, klapky regulace vzduchu

Měnič točivého momentu

Selhání jakékoliv vnitřní mechanické součástky

Diferenciál

Všechny vnitřní mechanické součástky

Provozní materiály a skříně

Skříně, provozní kapaliny a filtry jsou kryté jen v případě, musí-li se vyměnit v důsledku selhání kryté součástky

Protect PLUS

Záruční program MAMA CAR Protect PLUS lze sjednat na vozidla, která splňují následující kritéria:
 • maximální stáří 15 let
 • maximálně 300 000 najetých km

Kryté součástky programu

Při kryté poruše jsou hrazeny i náklady na odtah do nejbližšího kvalifikovaného servisu do maximální výšky 5000Kč.

Kryté součástky

Motor

Všechny vnitřní mazané součástky HLAVNÍ ČÁSTI:
 • olejové čerpadlu
 • klikový hřídel
 • hlavní ložiska klikového hřídele
 • ojnice a ojniční ložiska
 • písty a pístní čepy
 • vačkový hřídel
 • hlava válce - v přímé souvislosti s tlakovým mazání
 • vahadla hlavy válce
 • hydraulický napínák
 • rozvodový řetěz
 • hydraulická zdvihátka

Převodovka

Manuální, automatická nebo s plynule měnitelným převodem CTX: Všechny vnitřní mazané součástky HLAVNÍ ČÁSTI:
 • planetová soukolí
 • všechny hřídele mazané olejem
 • synchrony
 • přesuvníky
 • řadící vidlice
 • mechatronika
 • koše
 • olejové čerpadlo
 • lamelové spojky planetových soukolí

Diferenciál

Všechny vnitřní mechanické součástky HLAVNÍ ČÁSTI:
 • talířové kolo
 • satelitní kola
 • vstupní a výstupní hřídel
 • kuželové kolo
 • planetová kola

Provozní materiály a skříně

Skříně, provozní kapaliny a filtry jsou kryté jen v případě, musí-li se vyměnit v důsledku selhání kryté součástky

 Postup při pojistné události

 1. Nahlášení škodné/ pojistné události nejpozději do 7 dnů od vzniku poruchy na telefonní číslo +420 233 103 111.

 2. Je-li vozidlo pojízdné, poskytne pojistitel pojištěnému adresu a kontaktní údaje nejbližšího autorizovaného opravce. Pojištěný musí do 5 dnů od obdržení těchto údajů dopravit vozidlo na prohlídku.

 3. Opravce stanoví odhadovanou cenu opravy - poté požádá o schválení opravy prostřednictvím telefonu nebo online systému. U menších oprav bude oprava schválena nebo zamítnuta do 1 hodiny, u rozsáhlé opravy do 24 hodin.

 4. Obvykle je pojistné plnění poskytnuto přímo autorizovanému opravci. Není-li tento způsob možný, předloží pojištěný pojistiteli originál faktury za opravu s autorizačním číslem a pojistné plnění bude pojištěnému vyplaceno do 15 dnů.
   

Tato stránka je informativní. Účelem je poskytnout základní informace o pojištění MAMA CAR Protect. Nejedná se o přepis kompletních pojistných podmínek vztahujících se k pojistné smlouvě. Pojistné podmínky pojištění MAMA CAR Protect v plném znění jsou přílohou každé pojistné smlouvy.

Informace ke stažení