Podmínky ochrany osobních údajů

1.    Společnost MAMA CAR a.s., IČ.: 27134075, se sídlem Kunratická spojka 1169/1, Praha 4 – Kunratice je správcem vašich osobních údajů poskytnutých či shromážděných na našich webových stránkách či v naší provozně, anebo poskytnutých na základě telefonického hovoru na naše call centrum.

2.    Call centrum – telefonní hovor.  V případě zavolání na naše kontaktní call centrum, vás před přepojením na našeho pracovníka informujeme o nahrávání hovoru, pokračováním hovoru pak dáváte souhlas s tímto nahráváním. Hovor je pak uložen po dobu 3 měsíců, případně déle, pokud to bude nutné z důvodu uplatnění nároků souvisejících s předmětem hovoru. S ohledem na to, že je nahráván telefonický hovor, není dopředu možné identifikovat, kterých osobních údajů se tento způsob zpracování bude týkat, proto půjde o takové osobní údaje, které nám sdělíte během telefonického hovoru. Pravděpodobně půjde o následující kategorie osobních údajů, a to Vaše základní identifikační údaje a kontaktní údaje. Zpracování Vašich osobních údajů bude v tomto případě probíhat zanesením do databáze správce s cílem možného nabízení obchodů a služeb či pro marketingové účely k zasílání marketingových nabídek správce.

3.    Dále si Vás dovolujeme informovat o skutečnosti, že prostory provozovny správce, včetně kanceláří jsou pod dohledem kamerového systému se záznamem z důvodu našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany majetku naší společnosti a dalších osob a případně jako důkazu v případě incidentu. Přístup ke kamerovému systému má přístup správcem pověřená osoba. Záznamy z kamer jsou archivovány po dobu 7dnůa poté jsou automaticky přehrávány dalším záznamem . Bezpečnostní kamery v kancelářích, kde monitorujeme probíhající transakce na základě našeho oprávněného zájmu z důvodu prevence podvodů.

4.    V případě vyplnění a odeslání webového formuláře u jednotlivých nabídek vozidel, souhlasíte s tím, že správce shromažďuje a zpracovává uvedené údaje, jelikož jsou nutné pro Vaši vlastní identifikaci jako zájemce o koupi, zejména pro navázání a následnou komunikaci s Vámi. Tyto údaje jsou shromažďovány a zpracovávány správcem po dobu nezbytně nutnou k uvedenému účelu, nejdéle však po dobu 5 let nebo do odvolání souhlasu. Totéž obdobně platí pro poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a kontaktní údaje při osobní návštěvě provozovny za účelem poptávky zboží.

5.    V případě Vašeho zájmu, a tudíž uvedení na webovém formuláři či osobně v provozovně emailového kontaktu souhlasíte se shromažďováním a zpracováním osobních údajů pro marketingové účely v podobě přijímání newsletterových zpráv, a to po dobu do odvolání. Tento souhlas máte právo kdykoliv písemně odvolat.

6.    Máte právo na přístup, opravu či výmaz vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, pokud to není omezeno jinak zvláštním předpisem. Máte právo na přenositelnost vašich údajů, které jste poskytli na základě vašeho souhlasu nebo za účelem uzavření smluvního vztahu s námi, tj. jejich kopii ve strojově čitelném a standardně používaném formátu. Máte právo kdykoliv odvolat váš souhlas na jednotlivou činnost zpracování osobních údajů. V případě odvolání není dotčena zákonnost zpracováni vašich osobních údajů před odvoláním souhlasu. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu nad ochranou osobních údajů, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů, sídlo a kontakty jsou dostupné na webu www.uoou.cz

7.    Společnost MAMA CAR a.s. ke zpracování, shromáždění a evidenci osobních údajů používá pouze řádně zvolené postupy a též dostatečné způsoby fyzického i IT zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje zpracovává správce manuálně v listinné či v elektronické podobě.
 

Nastavení cookie